Weer filmpjes

Maar echt de moeite waard. Eigenlijk is de ruimte heel dichtbij. In 3-5 minuten ben je er met de Space Shuttle…</param></param></embed></param></param></embed>